تهران312 - مشارکت ش تهران312-3ماهه18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تهران312
نماد 30 رقمی مشارکت ش تهران312-3ماهه18%
کد 5 رقمی نماد AE301
کد 12 رقمی نماد IRB5AE3003C1
نوع اوراق اوراق مشارکت
نام شرکت مشارکت ش تهران312-3ماهه18%
نام لاتین شرکت Musharekat Teh312
کد 4 رقمی شرکت AE30
کد 12 رقمی شرکت IRB5AE3003C1
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
زیرگروه سایر حمل و نقلهای زمینی برنامه ریزی شده