صایپا308 - صکوک مرابحه سایپا308-3ماهه 18%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صایپا308
نماد 30 رقمی صکوک مرابحه سایپا308-3ماهه 18%
کد 5 رقمی نماد SA2Q1
کد 12 رقمی نماد IRB6SA023081
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک مرابحه سایپا308-3ماهه 18%
نام لاتین شرکت Sokuk Saipa 308
کد 4 رقمی شرکت SA02
کد 12 رقمی شرکت IRB6SA023087
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه تولید وسایل نقلیه موتوری