سکه مرکزی - سلف تمام سکه 001 مرکزی

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سکه مرکزی
نماد 30 رقمی سلف تمام سکه 001 مرکزی
کد 5 رقمی نماد SEKE1
کد 12 رقمی نماد IRBKSEKE0001
نوع اوراق اوراق مشارکت کالا
نام شرکت سلف تمام سکه 001 مرکزی
نام لاتین شرکت Salaf Seke
کد 4 رقمی شرکت SEKE
کد 12 رقمی شرکت IRBKSEKE0004
بازار بورس کالا
کد تابلو 4
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی