تسه0002 - امتیازتسهیلاتمسکن اردیبهشت1400

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی تسه0002
نماد 30 رقمی امتیازتسهیلاتمسکن اردیبهشت1400
کد 5 رقمی نماد MZ291
کد 12 رقمی نماد IRO6MSKZ0021
نوع اوراق تسهیلات فرابورس
نام شرکت امتیازتسهیلاتمسکن اردیبهشت1400
نام لاتین شرکت Mortgage Right0002
کد 4 رقمی شرکت MSKZ
کد 12 رقمی شرکت IRO6MSKZ0022
بازار فرابورس
کد تابلو 4
گروه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
زیرگروه اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن