شهر - گروه مالی شهر

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی شهر
نماد 30 رقمی گروه مالی شهر
کد 5 رقمی نماد GMSH1
کد 12 رقمی نماد IRO1GMSH0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت گروه مالی شهر
نام لاتین شرکت Shahr Financial G.
کد 4 رقمی شرکت GMSH
کد 12 رقمی شرکت IRO1GMSH0009
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی