عرضه و تقاضا

2023/05/20

تعریف

عرضه و تقاضا دو مفهوم اقتصادی هستند که نشان می‌دهند چگونه قیمت یک کالا یا خدمت در بازار تعیین می‌شود.

عرضه به مقدار کالا یا خدماتی گفته می‌شود که فروشندگان آماده ارائه آن هستند و تقاضا به مقدار کالا یا خدماتی گفته می‌شود که خریداران مایل به خرید آن هستند.

رابطه بین عرضه و تقاضا این است که هرچه قیمت بالاتر باشد، عرضه بیشتر و تقاضا کمتر می‌شود و بالعکس.

نقطه‌ای که عرضه و تقاضا با هم برابر شوند، قیمت تعادلی نام دارد.

قیمت تعادلی قیمتی است که بازار به آن رسیده و خریداران و فروشندگان راضی به معامله در آن قیمت هستند.

منابع

تبادل نظر