پس انداز

2024/06/13

تعریف

پس‌انداز یعنی میزان درآمدی که پس از کسر هزینه‌ها باقی می‌ماند!
پس‌انداز کردن بدون سرمایه‌گذاری عاقلانه نیست، زیرا تورم به صورت مداوم از ارزش آن می‌کاهد.
برای جلوگیری از این رخداد باید اقدام به سرمایه‌گذاری در جایی کرد که میزان سود آن بیشتر از میزان تورم باشد.

منابع

تبادل نظر