معرفی نوسان سنج های ثروتمندی

2024/04/29

 نوسان‌سنج‌

افرادی که می خواهند از صندوق های سهامی (مخصوصا صندوق های اهرمی) نوسان بگیرند، نیاز به یک ابزار دارند تا با استفاده از آن بتوانند جهت روند معاملات را تشخیص داده و زمان تغییر آن را پیش بینی کنند!

نوسان‌سنج‌های ثروتمندی یک ابزار منحصر به فرد و بسیار لازم است که این اطلاعات را در اختیار شما می گذارد.

 معرفی

هر نوسان‌سنج تعدادی از نمادهای بورس ایران را زیر نظر گرفته و با استفاده از تغییرات آنها نمودار خود را ترسیم می کند.

این نمودارها از خطوط رنگی و ستون‌هایی تشکیل شده اند که هر کدام با یک نام و رنگ بخصوص از یکدیگر متمایز شده اند.

نام و رنگ هر کدام از این قسمت‌ها در پایین هر نمودار نمایش داده شده است.

 آموزش پایه

 • ستون‌های V: بلندتر شدن ستون‌های V بیانگر افزایش ارزش معاملات است، که در نقاط حمایت و مقاومت افزایش می‌یابد.
 • خطوط FAS و LAS: زمانی که خط LAS از خط FAS بالاتر باشد بیانگر افزایش قیمت ها است و هرچقدر این فاصله بیشتر شود سرعت افزایش قیمت‌ها و احتمال برگشت قیمت‌ها نیز بیشتر می‌شود و زمانی که خط LAS از خط FAS کمتر باشد حالت برعکس مطالب گفته شده رخ می‌دهد.
 • خطوط IFA و ILA: مانند خطوط FAS و LAS است با این تفاوت که بر اساس ستون‌های V وزن‌دهی می‌شوند.
 • خط ILAS: سایه خط ILA بر روی FAS است.

 نکات و کاربردهای مخفی!

هر شخص با توجه به میزان تجربه خود از نمودار نوسان‌سنج‌ها می‌تواند نکات کلیدی دیگری را نیز تشخیص دهد!

به عنوان مثال:

 • با استفاده از نوسان‌سنج‌ها می‌توان قبل از شروع بازار نیز از شرایط بازار مطلع شد!!!
 • خط FAS برای خطوط LAS و ILAS مانند یک خط حمایت یا مقاومت عمل می کند.
 • خط IFA نیز برای خط ILA مانند یک خط حمایت یا مقاومت عمل می کند.
 • زمانی که خطوط FAS و LAS به صورت موازی با یکدیگر حرکت می‌کنند، احتمال تداوم روند تقویت می‌شود.
 • و...

  پس توصیه می کنیم که نمودار نوسان‌سنج‌ها را در شرایط مختلف زیر نظر گرفته و نکات و کاربردهای مخفی بیشتری را کشف کنید.

پیوست

مجوز استفاده از نوسان سنج ها

نوسان‌سنج‌ها

تبادل نظر