ساعت معاملات در بورس اوراق بهادار

2024/06/10

ساعت معاملات در بورس اوراق بهادار

در بورس اوراق بهادار ایران هر جلسه معاملاتی به دو مرحله تقسیم می‌شود:

  1. پیش‌گشایش، که با هدف کشف قیمت انجام می‌شود.
    در این مرحله سفارشات ثبت شده اما هیچ معامله‌ای صورت نمی‌گیرد.
    امکان ویرایش یا حذف سفارشات در 5 دقیقه پایانی مرحله پیش‌گشایش وجود ندارد و فقط می‌توان سفارش جدید ثبت کرد.
  2. معاملات پیوسته، که در این مرحله به محض برقراری شرایط انجام معامله، معامله صورت می‌گیرد.

ساعت و روزهای معاملات اوراق بهادار مختلف، با یکدیگر متفاوت بوده و به شرح زیر است:

نوع اوراق بهادار روزهای معاملاتی پیش‌گشایش معاملات پیوسته
سهام و حق تقدم سهام شنبه تا چهارشنبه 8:45 تا 9:00 9:00 تا 12:30
قراردادهای اختیار معامله سهام شنبه تا چهارشنبه 8:45 تا 9:00 9:00 تا 12:30
صندوق‌های مبتنی بر سهام شنبه تا چهارشنبه 8:45 تا 9:00 9:00 تا 12:30
صندوق‌های مبتنی بر زعفران شنبه تا چهارشنبه 8:45 تا 9:00 9:00 تا 15:00
اوراق تسهیلات مسکن شنبه تا چهارشنبه 8:45 تا 9:00 9:00 تا 15:00
گواهی سپرده محصولات کشاورزی شنبه تا چهارشنبه 8:45 تا 9:00 9:00 تا 15:00
صندوق های با درآمد ثابت شنبه تا چهارشنبه 8:25 تا 8:30 8:30 تا 15:00
اوراق با درآمد ثابت شنبه تا چهارشنبه 8:25 تا 8:30 8:30 تا 15:00
صندوق‌های مبتنی بر طلا شنبه تا چهارشنبه 11:30 تا 12:00 12:00 تا 15:00
گواهی‌های سپرده سکه طلا شنبه تا چهارشنبه 11:30 تا 12:00 12:00 تا 15:00
گواهی‌های سپرده شمش طلا شنبه تا چهارشنبه 10:00 تا 10:30 10:30 تا 17:00
پنجشنبه 10:00 تا 10:30 10:30 تا 15:00
گواهی‌های سپرده سیمان دوشنبه و سه‌شنبه 12:45 تا 14:00 ندارد
گواهی‌های سپرده شیشه  دوشنبه 12:45 تا 14:00 ندارد
گواهی‌های سپرده میلگرد دوشنبه 12:45 تا 14:00 ندارد
قراردادهای آتی کالا شنبه تا پنجشنبه 10:00 تا 10:30 10:30 تا 15:00
قراردادهای اختیار معامله کالا شنبه تا پنجشنبه 10:00 تا 10:30 10:30 تا 15:00
 

تبادل نظر