اندیکاتور

2022/12/04

تعریف

واژه اندیکاتور به معنی شاخص یا نشانگر است.
اندیکاتورها در واقع ابزارهایی هستند که با اعمال یک سری روابط ریاضی، روی قیمت یا حجم معاملات یا هر دو، بر روی نمودار ترسیم می شوند.
آشنایی با اندیکاتورهای مختلف به تحلیلگران کمک می‌کند تا دقت تحلیل‌های خود را افزایش دهند.

نکات کلیدی

  • نباید تنها بر اساس سیگنال خرید و فروش اندیکاتورها معامله کرد، زیرا اندیکاتورها بی خطا نیستند.
  • هر چه اندیکاتوری در بین معامله گران یک بازار محبوب تر باشد ضریب اطمینان سیگنال خرید و فروش آن نیز افزایش پیدا می کند.
  • استفاده هم زمان از چند اندیکاتور که مکمل یکدیگرند باعث افزایش ضریب اطمینان سیگنال های خرید و فروش می شود اما افراط در این کار نیز ممکن است باعث عدم صدور سیگنال در زمان مناسب می شود.

منابع

تبادل نظر در مورد اندیکاتور