تحلیل تکنیکال

2022/12/06

تعریف

تحلیل تکنیکال روشی است که با ابزارهایی سعی در پیش بینی روند قیمت از طریق مطالعه تاریخچه حجم معاملات و قیمت حاصل از هر نوع عرضه و تقاضا است.
تحلیل‌گر تکنیکال به دنبال تحلیل عوامل مختلف تاثیرگذار روی قیمت نیست زیرا می‌داند هر عاملی که بر روی عرضه و تقاضا تاثیر بگذارد در نهایت بر روی قیمت نیز تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین از دید تحلیل تکنیکال اگر بتوانیم تغییرات قیمت را تحلیل کنیم، در واقع تمام عوامل تاثیرگذار (که گاهی دسترسی به آنها بسیار سخت است) را نیز بررسی کرده ایم.

اصول

 1. نمودار قیمت حاصل تمام اطلاعات بازار مربوط به خود است!

  تغییرات قیمت نه تنها نمی تواند تصادفی باشد بلکه می توان گفت که نتیجه تمام اخبار خوب و بدی است که در بازار مربوطه لحاظ شده است و مخالفت با آن کار عاقلانه ای نخواهد بود.
  اینکه چرا چیزی در این قیمت معامله می شود مهم نیست زیرا قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود نه بر اساس ارزش ذاتی آن که برگرفته از تحلیل بنیادی است.
 2. قیمت ها طبق روند مشخصی حرکت می کنند!

  قمت ها همیشه دارای روند هستند حتی زمانی که بدون روند به نظر می آیند اگر دید زمانی را بزرگتر در نظر بگیریم روند آنها مشخص خواهد شد.
 3. تاریخ تمایل به تکرار دارد!

  ماهیت تکراری حرکت قیمت ریشه در احساسات معامله گران دارد که با توجه به روانشناسی جمعی معامله گران در دوره های مشابه تقریبا یکسان است.

ابزارها

منابع

تبادل نظر