شاخص دستگاه های برقی فرابورس

گروه ماشین آلات و دستگاه‌های برقی

نام آخرین مقدار تغییر [ + کندل - ] زمان