بکابل - سیم و کابل ابهر

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی بکابل
نماد 30 رقمی سیم و کابل ابهر
کد 5 رقمی نماد ABCZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3ABCZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سیم و کابل ابهر
نام لاتین شرکت Abhar Cable
کد 4 رقمی شرکت ABCZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3ABCZ0002
بازار بازار دوم فرابورس
کد تابلو 3
گروه ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
زیرگروه تولید سیم و کابل عایق