شاخص ماشین آلات بورس

آخرین تغییرات

1402/12/02 12:30:00
آخرین 369535.16 -1.19
اولین 373916.74 -0.02
بیشترین 373916.74 -0.02
کمترین 369535.16 -1.19
تعداد معاملات
آخرین مقدار روز قبل 373982.24
حجم معاملات 15656744
ارزش معاملات
سهام مثبت
سهام منفی
سهام بسته