شاخص فنی مهندسی فرابورس

آخرین تغییرات

آخرین تغییرات 1403/01/28 12:30:00
آخرین 417.34 -0.64
اولین 419.64 -0.09
بیشترین 419.64 -0.09
کمترین 417.34 -0.64
تعداد معاملات
آخرین مقدار روز قبل 420.02
حجم معاملات 2063033
ارزش معاملات
سهام مثبت
سهام منفی
سهام بسته

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال

تبادل نظر

بازگشت به ابتدا