شاخص کانه فلزی بورس

آخرین تغییرات

1402/12/12 09:45:00
آخرین 491243.09 0.48
اولین 491201.44 0.48
بیشترین 491243.09 0.48
کمترین 491201.44 0.48
تعداد معاملات
آخرین مقدار روز قبل 488877
حجم معاملات 26965755
ارزش معاملات
سهام مثبت
سهام منفی
سهام بسته