شاخص قیمت فرابورس

آخرین تغییرات

1402/12/02 19:10:00
آخرین 6046.09 -0.05
اولین 6050.56 0.02
بیشترین 6050.56 0.02
کمترین 6043.5 -0.1
تعداد معاملات
آخرین مقدار روز قبل 6049.41
حجم معاملات 1117823461
ارزش معاملات
سهام مثبت
سهام منفی
سهام بسته