شاخص خودرو بورس

آخرین تغییرات

آخرین تغییرات 1403/02/01 12:45:00
آخرین 332256.15 5.57
اولین 320459.06 1.82
بیشترین 332256.15 5.57
کمترین 320459.06 1.82
تعداد معاملات
آخرین مقدار روز قبل 314735.84
حجم معاملات 1250999350
ارزش معاملات
سهام مثبت
سهام منفی
سهام بسته

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال

تبادل نظر

بازگشت به ابتدا