شاخص وسایل ارتباطی بورس

آخرین تغییرات

1402/12/02 12:30:00
آخرین 57538.88 -2.53
اولین 58963.21 -0.12
بیشترین 58963.21 -0.12
کمترین 57538.88 -2.53
تعداد معاملات
آخرین مقدار روز قبل 59035.19
حجم معاملات 905377
ارزش معاملات
سهام مثبت
سهام منفی
سهام بسته