شاخص انتشار و چاپ بورس

آخرین تغییرات

آخرین تغییرات 1403/01/28 12:30:00
آخرین 1878117.16 -0.62
اولین 1882598.16 -0.38
بیشترین 1882598.16 -0.38
کمترین 1878117.16 -0.62
تعداد معاملات
آخرین مقدار روز قبل 1889810
حجم معاملات 0
ارزش معاملات
سهام مثبت
سهام منفی
سهام بسته

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال

تبادل نظر

بازگشت به ابتدا