اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/03/30 19:05:00
آخرین 2043980.41 0.37
اولین 2036146.5 -0.01
بیشترین 2044330.45 0.39
کمترین 2036146.5 -0.01
آخرین مقدار روز قبل 2036364.62
تعداد معاملات
حجم معاملات 3343960949
ارزش معاملات
سهام مثبت
سهام منفی
سهام بسته

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال

تبادل نظر