شاخص زراعت بورس

آخرین تغییرات

آخرین تغییرات 1403/01/28 12:45:00
آخرین 329679.26 -0.64
اولین 331529.36 -0.09
بیشترین 331529.36 -0.09
کمترین 329652.1 -0.65
تعداد معاملات
آخرین مقدار روز قبل 331812.11
حجم معاملات 10864491
ارزش معاملات
سهام مثبت
سهام منفی
سهام بسته

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال

تبادل نظر

بازگشت به ابتدا