اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/03/30 12:30:00
آخرین 481280.34 1.22
اولین 476204.81 0.15
بیشترین 481280.34 1.22
کمترین 476204.81 0.15
آخرین مقدار روز قبل 475478.77
تعداد معاملات
حجم معاملات 28411391
ارزش معاملات
سهام مثبت
سهام منفی
سهام بسته

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال

تبادل نظر