شاخص فنی مهندسی بورس

آخرین تغییرات

1402/12/12 11:30:00
آخرین 7772.01 1.5
اولین 7657.14 0
بیشترین 7772.01 1.5
کمترین 7657.14 0
تعداد معاملات
آخرین مقدار روز قبل 7656.79
حجم معاملات 8507453
ارزش معاملات
سهام مثبت
سهام منفی
سهام بسته