شاخص تامین آب، برق، گاز بورس

آخرین تغییرات

1402/12/12 11:30:00
آخرین 4175.99 0.02
اولین 4174.97 0
بیشترین 4175.99 0.02
کمترین 4174.97 0
تعداد معاملات
آخرین مقدار روز قبل 4174.96
حجم معاملات 2545824
ارزش معاملات
سهام مثبت
سهام منفی
سهام بسته