شاخص کاشی و سرامیک بورس

آخرین تغییرات

1402/12/02 12:30:00
آخرین 69121.2 0.24
اولین 68942.71 -0.02
بیشترین 69137.4 0.26
کمترین 68800.05 -0.23
تعداد معاملات
آخرین مقدار روز قبل 68957.25
حجم معاملات 22558232
ارزش معاملات
سهام مثبت
سهام منفی
سهام بسته