شاخص ارکان و نهادهای مالی فرابورس

آخرین تغییرات

1402/12/08 12:45:00
آخرین 587.89 -1.44
اولین 596.46 0
بیشترین 587.99 -1.42
کمترین 0 -100
تعداد معاملات
آخرین مقدار روز قبل 596.46
حجم معاملات 17563984
ارزش معاملات
سهام مثبت
سهام منفی
سهام بسته