شاخص استخراج نفت به جز کشف بورس

آخرین تغییرات

1402/12/02 12:30:00
آخرین 4625.83 -0.9
اولین 4667.51 -0.01
بیشترین 4667.53 -0.01
کمترین 4625.55 -0.91
تعداد معاملات
آخرین مقدار روز قبل 4667.98
حجم معاملات 7702441
ارزش معاملات
سهام مثبت
سهام منفی
سهام بسته