شاخص قیمت هم وزن بورس

آخرین تغییرات

1402/12/02 18:30:00
آخرین 409917.09 -0.02
اولین 410290.11 0.07
بیشترین 410454.78 0.11
کمترین 409913.72 -0.02
تعداد معاملات
آخرین مقدار روز قبل 410004.08
حجم معاملات 3410398791
ارزش معاملات
سهام مثبت
سهام منفی
سهام بسته