اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/03/27 12:45:00
آخرین 84963.97 -0.22
اولین 85139.78 -0.01
بیشترین 85139.78 -0.01
کمترین 84963.97 -0.22
آخرین مقدار روز قبل 85148.59
تعداد معاملات
حجم معاملات 14747326
ارزش معاملات
سهام مثبت
سهام منفی
سهام بسته

نمودار و ابزار تحلیل تکنیکال

تبادل نظر