زگلدشت - کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/04/24 12:29:57
آخرین قیمت 19000 1.93
اولین قیمت 18820 0.97
بیشترین قیمت 19300 3.54
کمترین قیمت 18810 0.91
قیمت پایانی 18930 1.56
قیمت پایانی روز قبل 18640
حداکثر قیمت مجاز 19750.00 5.95
حداقل قیمت مجاز 17530.00 -5.95
تعداد معاملات 33
حجم معاملات 149902
ارزش معاملات 2838104960
میانگین حجم ماه 383718

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 115702 34200
حجم فروش 149902 0
تعداد خرید 21 1
تعداد فروش 10 0

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی زگلدشت
نماد 30 رقمی کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
کد 5 رقمی نماد GDSZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3GDSZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
نام لاتین شرکت Golgasht Nemouneh
کد 4 رقمی شرکت GDSZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3GDSZ0006
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه زراعت و خدمات وابسته
زیرگروه کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته

تبادل نظر