زگلدشت - کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

آخرین تغییرات

1402/12/08 12:27:08
آخرین قیمت 21150 -0.47
اولین قیمت 21100 -0.71
بیشترین قیمت 22100 4
کمترین قیمت 21100 -0.71
قیمت پایانی 21300 0.24
قیمت پایانی روز قبل 21250
حداکثر قیمت مجاز 22700.00 6.82
حداقل قیمت مجاز 19800.00 -6.82
تعداد معاملات 118
حجم معاملات 368060
ارزش معاملات 7845136950
میانگین حجم ماه 636496

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 368060 0
حجم فروش 366217 1843
تعداد خرید 45 0
تعداد فروش 35 1

شناسه سهام

نماد فارسی زگلدشت
نماد 30 رقمی کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
کد 5 رقمی نماد GDSZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3GDSZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
نام لاتین شرکت Golgasht Nemouneh
کد 4 رقمی شرکت GDSZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3GDSZ0006
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه زراعت و خدمات وابسته
زیرگروه کشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته