وملت - سرمایه گذاری ملت

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وملت
نماد 30 رقمی سرمایه گذاری ملت
کد 5 رقمی نماد MIVP1
کد 12 رقمی نماد IRO7MIVP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه گذاری ملت
نام لاتین شرکت Melat Investment
کد 4 رقمی شرکت MIVP
کد 12 رقمی شرکت IRO7MIVP0006
بازار بازار پایه نارنجی فرابورس
کد تابلو 7
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی