پسهند - صنایع‌ لاستیکی‌ سهند

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی پسهند
نماد 30 رقمی صنایع‌ لاستیکی‌ سهند
کد 5 رقمی نماد SHND1
کد 12 رقمی نماد IRO1SHND0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت صنایع‌ لاستیکی‌ سهند
نام لاتین شرکت Sahand Rubber
کد 4 رقمی شرکت SHND
کد 12 رقمی شرکت IRO1SHND0001
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه لاستیک و پلاستیک
زیرگروه تولید سایر محصولات لاستیکی