سیتا - سرمایه گذاری سیمان تامین

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سیتا
نماد 30 رقمی سرمایه گذاری سیمان تامین
کد 5 رقمی نماد SITA1
کد 12 رقمی نماد IRO1SITA0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین
نام لاتین شرکت Tamin Cement
کد 4 رقمی شرکت SITA
کد 12 رقمی شرکت IRO1SITA0007
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ