صاهن67 - صکوک مرابحه خاهن67-3ماهه23%

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی صاهن67
نماد 30 رقمی صکوک مرابحه خاهن67-3ماهه23%
کد 5 رقمی نماد AE861
کد 12 رقمی نماد IRB6AE860681
نوع اوراق اوراق مشارکت صکوک
نام شرکت صکوک مرابحه خاهن67-3ماهه23%
نام لاتین شرکت Sokuk M.Khahen67
کد 4 رقمی شرکت AE86
کد 12 رقمی شرکت IRB6AE860682
بازار بازار اوراق بدهی
کد تابلو 9
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری