سصفها - سیمان‌اصفهان‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی سصفها
نماد 30 رقمی سیمان‌اصفهان‌
کد 5 رقمی نماد SEFH1
کد 12 رقمی نماد IRO1SEFH0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سیمان‌اصفهان‌
نام لاتین شرکت Isfahan Cement
کد 4 رقمی شرکت SEFH
کد 12 رقمی شرکت IRO1SEFH0000
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ