فیروزا - صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی فیروزا
نماد 30 رقمی صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
کد 5 رقمی نماد FIRO1
کد 12 رقمی نماد IRT1FIRO0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت
نام لاتین شرکت Firouzeh Asia ETF
کد 4 رقمی شرکت FIRO
کد 12 رقمی شرکت IRT1FIRO0007
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت