قاروم - قند ارومیه

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی قاروم
نماد 30 رقمی قند ارومیه
کد 5 رقمی نماد GHUP1
کد 12 رقمی نماد IRO7GHUP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت قند ارومیه
نام لاتین شرکت Uroomie Sugar
کد 4 رقمی شرکت GHUP
کد 12 رقمی شرکت IRO7GHUP0006
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه قند و شکر
زیرگروه تولید شکر