دریا - صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی دریا
نماد 30 رقمی صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام
کد 5 رقمی نماد DYAF1
کد 12 رقمی نماد IRT1DYAF0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س دریای آبی فیروزه-سهام
نام لاتین شرکت Darya Abi ETF
کد 4 رقمی شرکت DYAF
کد 12 رقمی شرکت IRT1DYAF0009
بازار بورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام