دبالکح - ح.مواد اولیه دارویی البرز بالک

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی دبالکح
نماد 30 رقمی ح.مواد اولیه دارویی البرز بالک
کد 5 رقمی نماد BLKX1
کد 12 رقمی نماد IRR3BLKZ0101
نوع اوراق حق تقدم
نام شرکت ح.مواد اولیه دارویی البرز بالک
نام لاتین شرکت Alborz Bulk Co.-R
کد 4 رقمی شرکت BLKZ
کد 12 رقمی شرکت IRR3BLKZ0101
بازار فرابورس
کد تابلو 1
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی