ولملت - واسپاری ملت

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی ولملت
نماد 30 رقمی واسپاری ملت
کد 5 رقمی نماد VLMT1
کد 12 رقمی نماد IRO1VLMT0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت واسپاری ملت
نام لاتین شرکت Mellat Leasing
کد 4 رقمی شرکت VLMT
کد 12 رقمی شرکت IRO1VLMT0003
بازار بازار اول (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه سایر واسطه گریهای مالی
زیرگروه لیزینگ مالی