اطلس - صندوق س.توسعه اطلس مفید-س

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی اطلس
نماد 30 رقمی صندوق س.توسعه اطلس مفید-س
کد 5 رقمی نماد SATF1
کد 12 رقمی نماد IRT3SATF0001
نوع اوراق صندوق سرمایه گذاری
نام شرکت صندوق س.توسعه اطلس مفید-س
نام لاتین شرکت ToseAtlasMofid ETF
کد 4 رقمی شرکت SATF
کد 12 رقمی شرکت IRT3SATF0007
بازار بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس
کد تابلو 4
گروه صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
زیرگروه صندوق سرمایه گذاری در سهام