وبیمه - سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی وبیمه
نماد 30 رقمی سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌
کد 5 رقمی نماد BIME1
کد 12 رقمی نماد IRO1BIME0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه‌
نام لاتین شرکت Insurance Inv.
کد 4 رقمی شرکت BIME
کد 12 رقمی شرکت IRO1BIME0009
بازار بازار اول (تابلوی اصلی) بورس
کد تابلو 1
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی