زنجان - صنایع کشاورزی وکود زنجان

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی زنجان
نماد 30 رقمی صنایع کشاورزی وکود زنجان
کد 5 رقمی نماد ZNJP1
کد 12 رقمی نماد IRO7ZNJP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت صنایع کشاورزی وکود زنجان
نام لاتین شرکت Zanjan Co.
کد 4 رقمی شرکت ZNJP
کد 12 رقمی شرکت IRO7ZNJP0000
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه محصولات شیمیایی
زیرگروه تولید کود و ترکیبات نیتروژن