داسوه - داروسازی اسوه

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/05/01 06:10:55
آخرین قیمت 34500.0000 -3.93
اولین قیمت 34500 -3.93
بیشترین قیمت 34500.0000 -3.93
کمترین قیمت 34500 -3.93
قیمت پایانی 35910 0
قیمت پایانی روز قبل 35910
حداکثر قیمت مجاز 38060.00 5.99
حداقل قیمت مجاز 33760.00 -5.99
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0
میانگین حجم ماه 73163

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 12343 0
حجم فروش 12343 0
تعداد خرید 17 0
تعداد فروش 14 0

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی داسوه
نماد 30 رقمی داروسازی اسوه
کد 5 رقمی نماد DOSE1
کد 12 رقمی نماد IRO1DOSE0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت داروسازی‌ اسوه‌
نام لاتین شرکت Osvah Pharm.
کد 4 رقمی شرکت DOSE
کد 12 رقمی شرکت IRO1DOSE0003
بازار بازار دوم (تابلوی فرعی) بورس
کد تابلو 3
گروه مواد و محصولات دارویی
زیرگروه تولید داروهای شیمیایی و گیاهی

تبادل نظر