مدیریت - س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/03/30 12:27:24
آخرین قیمت 2466 0.98
اولین قیمت 2439 -0.12
بیشترین قیمت 2476 1.39
کمترین قیمت 2439 -0.12
قیمت پایانی 2449 0.29
قیمت پایانی روز قبل 2442
حداکثر قیمت مجاز 2490.00 1.97
حداقل قیمت مجاز 2394.00 -1.97
تعداد معاملات 109
حجم معاملات 723443
ارزش معاملات 1771796520
میانگین حجم ماه 1666712

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 612147 111296
حجم فروش 723443 0
تعداد خرید 32 1
تعداد فروش 84 0

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی مدیریت
نماد 30 رقمی س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
کد 5 رقمی نماد ISMZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3ISMZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
نام لاتین شرکت Inv. Srv. of CSPF
کد 4 رقمی شرکت ISMZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3ISMZ0003
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی

تبادل نظر