مدیریت - س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری

آخرین تغییرات

1402/12/02 12:29:16
آخرین قیمت 2715.0000 -1.74
اولین قیمت 2795 1.16
بیشترین قیمت 2795.0000 1.16
کمترین قیمت 2712.0000 -1.85
قیمت پایانی 2753 -0.36
قیمت پایانی روز قبل 2763
حداکثر قیمت مجاز 2956.00 6.99
حداقل قیمت مجاز 2570.00 -6.99
تعداد معاملات 368
حجم معاملات 2297435
ارزش معاملات 6325023013
میانگین حجم ماه 3725039

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 2275696 21739
حجم فروش 2295634 1801
تعداد خرید 76 1
تعداد فروش 212 2

شناسه سهام

نماد فارسی مدیریت
نماد 30 رقمی س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
کد 5 رقمی نماد ISMZ1
کد 12 رقمی نماد IRO3ISMZ0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت س. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری
نام لاتین شرکت Inv. Srv. of CSPF
کد 4 رقمی شرکت ISMZ
کد 12 رقمی شرکت IRO3ISMZ0003
بازار بازار اول فرابورس
کد تابلو 1
گروه سرمایه گذاریها
زیرگروه سایر واسطه های مالی