سی تیپ2ن15 - گواهی سیمان تیپ2قاین(ن)

آخرین تغییرات

1402/09/28 03:29:59
آخرین قیمت 8712.0000 -0.1
اولین قیمت 8712.0000 -0.1
بیشترین قیمت 8712.0000 -0.1
کمترین قیمت 8712.0000 -0.1
قیمت پایانی 8712.0000 -0.1
قیمت پایانی روز قبل 8721.0000
حداکثر قیمت مجاز 8712.0000 -0.1
حداقل قیمت مجاز 7884.0000 -9.6
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0.0000
میانگین حجم ماه 0

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 0 100000
حجم فروش 0 100000
تعداد خرید 0 1
تعداد فروش 0 1

شناسه سهام

نماد فارسی سی تیپ2ن15
نماد 30 رقمی گواهی سیمان تیپ2قاین(ن)
کد 5 رقمی نماد N0151
کد 12 رقمی نماد IRK2N0150001
نوع اوراق گواهی سپرده کالایی
نام شرکت گواهی سیمان تیپ2قاین(ن)
نام لاتین شرکت Cement Tip 2 Ghayn
کد 4 رقمی شرکت N015
کد 12 رقمی شرکت IRK2N0150006
بازار -'
کد تابلو 4
گروه سیمان، آهک و گچ
زیرگروه تولید سیمان، آهک و گچ