خریخت - صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌

آخرین تغییرات

آخرین قیمت
اولین قیمت
بیشترین قیمت
کمترین قیمت
قیمت پایانی
قیمت پایانی روز قبل
حداکثر قیمت مجاز
حداقل قیمت مجاز
تعداد معاملات
حجم معاملات
ارزش معاملات
میانگین حجم ماه

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید
حجم فروش
تعداد خرید
تعداد فروش

شناسه سهام

نماد فارسی خریخت
نماد 30 رقمی صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌
کد 5 رقمی نماد RIIR1
کد 12 رقمی نماد IRO1RIIR0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت صنایع‌ریخته‌گری‌ایران‌
نام لاتین شرکت Iran Casting
کد 4 رقمی شرکت RIIR
کد 12 رقمی شرکت IRO1RIIR0002
بازار بازار دوم بورس
کد تابلو 5
گروه خودرو و ساخت قطعات
زیرگروه قطعات یدکی و جانبی وسایل نقلیه موتوری