وحکمت - بیمه حکمت صبا

اطلاعات پایه

آخرین تغییرات 1403/01/29 12:28:00
آخرین قیمت 4450 -0.16
اولین قیمت 4413 -0.99
بیشترین قیمت 4493 0.81
کمترین قیمت 4413 -0.99
قیمت پایانی 4415 -0.94
قیمت پایانی روز قبل 4457
حداکثر قیمت مجاز 4501.00 0.99
حداقل قیمت مجاز 4413.00 -0.99
تعداد معاملات 184
حجم معاملات 7526609
ارزش معاملات 33229513043
میانگین حجم ماه 6091455

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 6693469 833140
حجم فروش 5447520 2079089
تعداد خرید 32 2
تعداد فروش 54 1

نمودار قیمت و ابزار تحلیل تکنیکال

شناسه سهام

نماد فارسی وحکمت
نماد 30 رقمی بیمه حکمت صبا
کد 5 رقمی نماد HSIP1
کد 12 رقمی نماد IRO7HSIP0001
نوع اوراق سهام
نام شرکت بیمه حکمت صبا
نام لاتین شرکت Hekmat Saba Ins
کد 4 رقمی شرکت HSIP
کد 12 رقمی شرکت IRO7HSIP0008
بازار بازار پایه زرد فرابورس
کد تابلو 7
گروه بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
زیرگروه فعالیتهای مالی و اجرائی

تبادل نظر

بازگشت به ابتدا