منارا - ایران نارا

آخرین تغییرات

0001/01/02 04:30:00
آخرین قیمت 0 -100
اولین قیمت 0 -100
بیشترین قیمت 0 -100
کمترین قیمت 0 -100
قیمت پایانی 1000.0000 0
قیمت پایانی روز قبل 1000.0000
حداکثر قیمت مجاز 0.0000 -100
حداقل قیمت مجاز 0.0000 -100
تعداد معاملات 0
حجم معاملات 0
ارزش معاملات 0.0000
میانگین حجم ماه 0

عرضه و تقاضا

دستور
تعداد
خرید
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد
 
 
 
 
 
دستور
تعداد
فروش
درصد

حقیقی و حقوقی

حقیقی حقوقی
حجم خرید 0 0
حجم فروش 0 0
تعداد خرید 0 0
تعداد فروش 0 0

شناسه سهام

نماد فارسی منارا
نماد 30 رقمی ایران نارا
کد 5 رقمی نماد INAS1
کد 12 رقمی نماد IRO5INAS0001
نام شرکت ایران نارا
نام لاتین شرکت Iran Nara
کد 4 رقمی شرکت INAS
کد 12 رقمی شرکت IRO5INAS0009
بازار شرکتهای کوچک و متوسط فرابورس
کد تابلو 9
گروه تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری
زیرگروه تولید رایانه و تجهیزات جانبی